Zaznacz stronę

Anna Jagiellonka i Bogusław X

Anna Jagiellonka, córka Kazimierza Jagiellończyka, stanowi przykład kobiety, która miała ogromny wpływ na kształt historii Pomorza Zachodniego. Jej małżeństwo z Bogusławem X, człowiekiem, który w swojej osobie zjednoczył księstwa pomorskie, uważa się za niezwykle udane. Bogusław był wtedy już po pierwszym małżeństwie, które zakończyło się przedwczesną śmiercią Małgorzaty, która nie zostawiła mu potomstwa. Małżeństwo to miało uspokoić elektora brandenburskiego, który oburzony był niechęcią Bogusława X do złożenia hołdu lennego. Kolejne małżeństwo Bogusława okazało się o wiele szczęśliwsze. Zawarte zostało także z powodów politycznych. By zażegnać niebezpieczeństwo ze strony Brandenburgii powstał pomysł unii personalnej z Koroną Królestwa Polskiego.

Anna urodziła się 12 marca 1476 w Nieszawie. Dzieciństwo spędziła z resztą swojego rodzeństwa na Litwie, gdzie otrzymała staranne wykształcenie. Kazimierz IV Jagiellończyk usiłował wydać ją za Maksymiliana Habsburga, syna niemieckiego cesarza Fryderyka III, ale z powodu braku zainteresowania drugiej strony rozmowy przerwano. Chcąc umocnienia relacji z Pomorzem zlecił rozmowy z Bogusławem X. Negocjacje rozpoczęto na przełomie 1489 i 190 roku. Prowadził je Mikołaj Kościelecki. Ostatecznie ślub per procura odbył się 7 marca 1490 roku. Na posag Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył 32 tysiące złotych węgierskich. 1 lutego 1491 roku Bogusław X nadał Annie oprawę o wartości posagu na dobrach w Darłowie, Białogardzie i Gryficach. Ślub na ziemi pomorskiej odbył się 2 lutego 1491 roku w Szczecinie. O wystawności tego wydarzenia może świadczyć, iż dla gości weselnych zabito 800 owiec, 200 wołów, 200 cieląt, 180 świń, 300 dzików i 360 gęsi.

Anna w momencie ślubu miała zaledwie 14 lat. Niedługo po ślubie urodziła Bogusławowi najpierw córkę, a potem dwóch synów. Ostatecznie z ich związku narodziło się ośmioro dzieci. 16 grudnia 1496 roku Bogusław X udał się na wojnę z Karolem VIII, królem Francji, by wspierać cesarza Maksymiliana I. Później udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej, z której powrócił dopiero 12 kwietnia 1498 roku. Mówi się, że pielgrzymkę odbył w ramach dziękczynienia za narodzenie się synów. W tym czasie jego żona sprawowała regencję, wspierana przez biskupa kamieńskiego i kanclerza.

Z zapisów kronikarskich znamy list, który Bogusław napisał w Wenecji do żony. Posiada on niezwykle romantyczną treść: „Woła do Ciebie moja dusza wierna. Jakżeś mi blisko, choć tak niedostępna. We snach oglądam owal Twojej twarzy. Jakże to piękna będzie dla mnie chwila, gdy się w Szczecinie mym oczom ukażesz. O rychłym naszym spotkaniu wciąż marzę i wiem, że więcej miłości dasz mi Kochana niż piasku na plaży, niż statek wielkiej pojemności zdolny jest zabrać wonnych płatków róży”.

Niestety małżeństwo to nie trwało bardzo długo. Anna Jagiellonka, która podobno coraz częściej chorowała, zmarła przedwcześnie w zamku w Wkryujściu, niedługo po narodzinach najmłodszego syna – Ottona. Prawdopodobną przyczyną śmierci było zapalenie płuc bądź gruźlica. Nabawiła się jej podczas  pobytu na zamku, gdzie wysłał ją Bogusław X, który sam został w zamku w Gartz, do czego zmusił go bunt szczecińskich mieszczan, który rozpętał się jesienią 1502 roku.

Anna zmarła 12 sierpnia 1503. Pochowano ją w klasztorze Eldena pod Gryfią. Na ruinach klasztoru można znaleźć tablicę upamiętniającą te wydarzenie. Księżna przeżyła zaledwie 27 lat. Książę Bogusław nigdy więcej się nie ożenił.

Anna Jagiellonka i Bogusław X

Film wykonany z okazji 530. rocznicy ślubu Bogusława X i Anny Jagiellonki na zlecenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W filmie znajdziecie sporo znanych twarzy cool. My staliśmy z boku i zrobiliśmy kilka fajnych zdjęć.

Jak to było zrobione? O tak.

Zobacz też:

Gryfici pod Grunwaldem

Gryfici – władcy Pomorza

Dynastia Gryfitów była jedną z najdłużej panujących wśród rodów całej Europy. Książęta pomorscy władali ziemiami po obu stronach Odry przez ponad 500 lat. Niektóre źródła mówią nawet o 600 latach – nieścisłości biorą się różnych teorii dotyczących genezy tego rodu. Badając korzenie Gryfitów, niektóre źródła wskazują na powiązania z dynastią Piastów →